Forside

Vinderup Kirke, Søndergade 33, 7830 Vinderup

Aktiviteter

i Kirke- og Kulturhuset

 

22/4 efter gudstjenesten

Menighedsrådet

Kirkekaffe

 

24/4 kl. 9.30 til 11.00

Caféudvalget

Formiddagscafe

 

29/4 kl. 8.00

Menighedsrådet

Aflevering af telegrammer til konfirmanderne

 

1/5 kl. 19.00 til 21.00

Menighedsrådet og Kurt Guldbæk

Livestreaming fra Aarhus Universitet

Emne: Reward, prediction and brain dopamine

Fri entré

 

3/5 kl. 19.00

Menighedsrådene i Vinderup og Sahl

Majsangaften med Torben Gudiksen

Pris: 20 kr. for kaffen

 

8/5 kl. 19.30

Indre Mission

Møde ved Johannes Kloster, Hodsager

 

15/5 efter spaghetti-gudstjenesten

Menighedsrådet

Fællesspisning

 

23/5 kl. 19.30

Luthersk Mission

Møde. Tale ved Thorkil Lundberg, Struer

 

29/5 kl. 9.30 til 11.00

Caféudvalget

Formiddagscafé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester

 

22/4 kl. 9.00

3. s. e. påske

Gina Andersen

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

27/4 kl. 10.30

Bededag

Gertrud Bangshøj

 

29/4 kl. 9.00 og 11.00

4. s. e. påske

Konfirmation

Gertrud Bangshøj

 

6/5 kl. 9.00

5. s. e. påske

Gina Andersen

 

10/5 kl. 10.30

Kristi Himmelfart

Gertrud Bangshøj

 

13/5 kl. 10.30

6. s. e. påske

Gertrud Bangshøj

 

15/5 kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

Gina Andersen

 

20/5 kl. 9.00

Pinsedag

Gertrud Bangshøj

 

21/5 Ingen i Vinderup

2. pinsedag

Der henvises til Sorte Box/Hvidemose begge steder er der gudstjeneste kl. 10.30