Mødekalender

3. januar 2018 kl. 18.30

8. februar 2018 kl. 18.00

14. marts 2018 kl. 18.00 Regnskab 2017 godkendes

4. april 2018 kl. 18.00

2. maj 2018 kl. 18.00 Kirke- og kirkegårdssyn fra kl. 17.00

6. juni 2018 kl. 18.00 Foreløbigt budget 2018 godkendes

4. juli 2018 kl. 18.00

8. november 2018 kl. 18.00 Godkende regnskab 2017 og endelig budget 2019 samt konstituering 2019

6. december 2017

Menighedsrådmøder afholdes i

Kirke-og Kulturhuset

Søndergade nr. 31 7830 Vinderup

10. september 2018 kl. 18.00

5. oktober 2018 kl. 14.00 Revisionsprotokol 2017 m.m. og Budget 2019 godkendes

7. december 2018 kl. 14.00

Gudstjenester

 

18/3 kl. 10.30

Mariæ Bebudelse

Gertrud Bangshøj

 

20/3 kl. 19.30

Kirkekoncert med Skive Musikskoles kor

Fri entré

 

25/3 Ingen i Vinderup kirke

Kirkevandring med gudstjeneste i Sahl kirke

kl. 10.30 ved Gina Andersen

 

29/3 kl. 17.00

Skærtorsdag

Gertrud Bangshøj

Herefter fællesspisning i Kirke- og Kulturhuset

 

30/3 kl. 10.30

Langfredag

Gertrud Bangshøj

Liturgisk gudstjeneste

 

1/4 kl. 9.00

Påskedag

Gertrud Bangshøj

 

2/4 kl. 9.00

2. påskedag

Marie Overlade Larsen