Menighedsråd

Vinderup Kirke, Søndergade 33, 7830 Vinderup

Hans Hykkelbjerg (formand)

Vesterlund 5, Vindeurp

7830 Vinderup

Telefon: 97442955

E-mail: hans@hykkelbjerg.dk

 

Lillian G. Jepsen (kirkeværge)

Bjertparken 81, Vinderup

7830 Vinderup

Telefon: 61747928

E-mail: grudjepsen@gmail.com

Ole Pedersen (menigt medlem)

Toften 28, Vinderup

7830 Vinderup

Telefon: 97441453

E-mail: toften28@gmail.com

Eva B. Josefsen

Struervej 23

7830 Vinderup

Telefon: 61746542

E-mail: evajosefsen@gmail.com

Kai Pedersen (næstformand og kontaktperson)

Vesterlund 23, Vinderup

7830 Vinderup

Telefon: 97441447

E-mail: kai.e.pedersen@gmail.com

Kristian Tanderup (kasserer)

Vindelevgård 74, Vinderup

7830 Vinderup

Telefon: 23987314

E-mail: tanderup007@gmail.com

Poul Vestergaard (menigt medl.)

Vindelevgård 163

7830 Vinderup

Telefon: 97443343/40369540

 

Menighedsrådets medlemmer

Gudstjenester

 

22/4 kl. 9.00

3. s. e. påske

Gina Andersen

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

27/4 kl. 10.30

Bededag

Gertrud Bangshøj

 

29/4 kl. 9.00 og 11.00

4. s. e. påske

Konfirmation

Gertrud Bangshøj

 

6/5 kl. 9.00

5. s. e. påske

Gina Andersen

 

10/5 kl. 10.30

Kristi Himmelfart

Gertrud Bangshøj

 

13/5 kl. 10.30

6. s. e. påske

Gertrud Bangshøj

 

15/5 kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

Gina Andersen

 

20/5 kl. 9.00

Pinsedag

Gertrud Bangshøj

 

21/5 Ingen i Vinderup

2. pinsedag

Der henvises til Sorte Box/Hvidemose begge steder er der gudstjeneste kl. 10.30