Om kirken

Vinderup Kirke, Søndergade 33, 7830 Vinderup

Vinderup Kirke ligger i Vinderup stationsby. Kirken er opført i 1905 og indviet i 1906. Oprindeligt var kirken en filialkirke under Sahl Kirke, men er pr. 1/10 2010 selvstændig sognekirke i Holstebro Provsti.

 

Kirken er bygget af røde mursten på granitsokkel og med enkeltheder af huggen granit og består af apsis, kor og skib med et højt tårn i vest, hvis spidse pyramidespir er tækket med mørkglaserede tegl ligesom de øvrige dele af bygningen. Tårnrummet gør tjeneste som våbenhus, og skibet har bjælkeloft, mens koret er hvælvet. På tårnets forside er indmuret et sandstenskors og to ornamentsten.

 

Vinderup Kirke har 38 stolesæder med i alt 255 siddepladser. Dertil kommer rummet over forhallen med siddepladser til 55 personer.

 

Alterbilledet, som forestiller Johannes og Marie ved Jesu korsfæstelse, er malet af kunstmaler Axel Hou, København.

 

På prædikestolen, der har opgang fra præsteværelset, er der udskårne relieffer med de fire evangelister, skåret af billedskærer Lambert Pedersen, København.

 

Døbefonten er af granit.

 

Over korbuen er der udført et englehoved i kalkstuk med tre rosetter på hver side.

 

I 1965 fik kirken ny kirkeklokke leveret fra klokkestøber August Nielsen, Vejle. Teksten på kirkeklokken lyder fortsat ”Jeg kalder på gammel og på ung, mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige hvile”.

 

Stenskulpturen foran kirken består af 5 granitsøjler af forskellig højde og med et motiv, der symboliserer solen, opstandelsen og livsglæden. Stenskulpturen er udført af Jens Stobberup i Resen ved Struer.

 

Kortæppet, der blev indviet år 2000, er syet af 12 lokale damer og er designet af arkitekt Bo Linnemann.

 

I forbindelse med Vinderup Kirkes 100-års jubilæum blev orglet fra 1960 renoveret og udvidet fra 8 stemmer til 16 stemmer (med to transmissioner og to manualer + pedal). Orgelbygger Th. Frobenius & sønner stod for dette arbejde.

 

Klik her for at læse bogen, som blev skrevet om Vinderup Kirke i forbindelse med jubilæummet i år 2006.

 

Vinderup kirke

Gudstjenester

 

22/4 kl. 9.00

3. s. e. påske

Gina Andersen

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

27/4 kl. 10.30

Bededag

Gertrud Bangshøj

 

29/4 kl. 9.00 og 11.00

4. s. e. påske

Konfirmation

Gertrud Bangshøj

 

6/5 kl. 9.00

5. s. e. påske

Gina Andersen

 

10/5 kl. 10.30

Kristi Himmelfart

Gertrud Bangshøj

 

13/5 kl. 10.30

6. s. e. påske

Gertrud Bangshøj

 

15/5 kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

Gina Andersen

 

20/5 kl. 9.00

Pinsedag

Gertrud Bangshøj

 

21/5 Ingen i Vinderup

2. pinsedag

Der henvises til Sorte Box/Hvidemose begge steder er der gudstjeneste kl. 10.30